INFO

TIEDOTE 19.2.2012


Lasinkeräilijän Blogi
- Ajankohtaista asiaa lasiesineiden keräilijöille

Vanhojen lasiesineiden keräilijät ry:n ylläpitämä Lasinkeräilijän Blogi tarjoaa tiedotuskanavan kaikille vanhojen lasiesineiden ja niiden keräilyn kanssa toimiville tahoille. Blogissa julkaistaan alan toimijoilta saatua teksti- ja kuvamateriaalia:

- pysyvien ja vaihtuvien näyttelyiden esittelyjä
- antiikkimessujen, huutokauppojen ja muiden myyntitapahtumien ennakkotietoja
- alan kauppiaiden antamia tietoja myytävänä olevista kiinnostavista esineistä
- lasiesineiden valmistajien tuotevalikoimien esittelyjä
- lasiesineiden korjaajien ja muiden oheispalvelujen tarjoajien esittelyjä
- tiedotusvälineissä julkaistuista lasiesineisiin liittyvistä jutuista välitetään vinkkejä
- alaan liittyvien kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyjä
- kaikkea muutakin informaatiota, joka hyödyttää lasiesineiden keräilijöitä

Tekstejä ja kuvia otetaan vastaan sitoumuksetta. Varaamme oikeuden editoida niitä. Juttujen lisäksi tietoja julkaistaan Lasinkeräilijän Blogin tapahtumakalenterissa. Maksettuja ilmoituksia blogissa ei julkaista.

Blogissa on myös linkkikirjasto, josta löytyy lasinkeräilijöille tarpeelliset nettiosoitteet.

Lasinkeräilijän blogin tarkoitus on olla yhdistävä tekijä kaikkien vanhoista lasiesineistä kiinnostuneiden kesken. Ajankohtaistiedon lisäksi blogissa julkaistaan tekstejä ja kuvia vanhoista lasinesineistä, niiden muotoilijoista ja valmistuksesta.



Blogin sähköpostiosoite on lasinkerailijanblogi@gmail.com



Lasinkeräilijän Blogi täytti tammikuussa vuoden

Ensimmäisen toimintavuoden aikana blogissa julkaistiin 100 kirjoitusta ja paljon kuvia. Blogissa on myös ylläpidetty Suomen kattavinta alan tapahtumakalenteria ja linkkikirjastoa. Teksteissä on kerrottu tulossa olevista tapahtumista ja jälkikäteen on raportoitu kuvien kera tapahtumista sekä niissä esillä olleista lasiesineistä. Jonkin verran on esitelty muissa tiedotusvälineissä olleita lasiesineitä koskevia juttuja. Kirjaesittelyjä on ollut muutama ja vanhojen lasiesineiden esittelyjä on tietenkin ollut blogissa.
Vuoden 2012 aikana on blogissa julkaistu 7 ensimmäisen viikon aikana yli 60 kirjoitusta ja runsaasti kuvia.





TIEDOTE 14.2.2011


 
Lasinkeräilijän Blogi on avattu
palvelemaan vanhoista lasiesineistä kiinnostuneita


Vanhojen lasiesineiden keräilijät ry:n ylläpitämässä Lasinkeräilijän blogissa on vaihtuvia ajankohtaisia artikkeleita vanhoista suomalaisista lasiesineistä ja niiden keräilystä sekä näihin liittyvistä tapahtumista. Blogisivustolla on myös kattava alan tapahtumakalenteri ja kattava linkkikirjasto alan toimijoiden nettisivuille. Lasinkeräilijän blogin tarkoitus on olla yhdistävä tekijä kaikkien vanhoista lasiesineistä kiinnostuneiden kesken ja helpottaa varsinkin lasiesineiden keräilyharrastuksen alkuvaiheessa olevien tiedontarvetta.


Mitään tarkkaa vuosimäärää ei tässä yhteydessä aseteta sanalle ”vanha”. Useinhan ihminen mieltää vanhaksi esineen, joka vanhempi kuin hän itse tai joka on tuttu omilta lapsuusvuosilta. Blogin sisältö kuitenkin keskittyy suomalaisen lasiteollisuuden 1900-luvun tuotteisiin, päähuomion ollessa vuosien 1920 – 1980 välisen ajan esineissä.

Vanhoista lasiesineistä kiinnostuneet henkilöt voivat olla keräilijöitä tai he muuten arvostavat vanhoja esineitä. Usein kiinnostus herää, kun perii tai muuten saa haltuunsa vanhan esineen. Jotkut kiinnostuvat vanhoista esineistä kotinsa sisustamisen kautta. Joillekin vanhat lasi-esineet voivat olla myös sijoituskohde.

Blogin pääasiallinen näkökulma on vanhojen lasiesineiden keräilijän tai ihailijan näkökulma, mutta se palvelee myös muita alan toimijoita, esimerkiksi vanhojen lasiesineiden kauppiaita. Myös taideteollisuuden ja kulttuurihistorian sekä museoalan harrastajat toivottavasti löytävät blogin kautta hyödyllistä informaatiota. Blogin toivotaan tuovan uusia kontakteja kaikille vanhojen lasiesineiden ystäville. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman laaja kirjo vanhojen lasiesineiden ystäviä. Blogi on vasta käynnistysvaiheessa ja vie jonkin aikaa ennen kuin sen sisältö sekä ulkoasu vastaavat tavoitetta.


Blogia ylläpitää vuonna 2010 rekisteröity Vanhojen lasiesineiden keräilijät ry. Yhdistys ottaa vastaan raha- ja esinelahjoituksia toimintansa tukemiseksi.



Blogissa ei julkaista maksettuja ilmoituksia, mutta alan toimijoiden palvelemiseksi julkaisemme korvauksetta tapahtumakalenterissa tietoja näyttelyistä, huutokaupoista, messuista ja muista myyntitapahtumista. Lisäykset ja muutokset tapahtumakalenteriin pyydämme ilmoittamaan sähköpostilla: lasinkerailijanblogi@gmail.com

Julkaisemme myös alan toimijoiden nettiosoitteita blogin linkkikirjastossa. Lisäykset ja muutokset pyydämme toimittamaan sähköpostilla: lasinkerailijanblogi@gmail.com


Otamme vastaan sitoumuksetta teksti- ja kuva-aineistoa julkaistavaksi blogissa. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi näyttelyihin, julkaisuihin, myyntitapahtumiin tai erityisen kiinnostaviin myyntikohteisiin. Varaamme oikeuden editoida materiaalia. Rahakorvauksia teksteistä ja kuvista emme pysty maksamaan.